Trať 323 od Tequilla020 pre MSTS,

Aktualizácia č.2 (30.07.2018)

Cabview 193/383 v.2 od Doda. (18.02.2020)

Ku správnej funkčnosti kabíny je treba ladenie Common.inc od Roba na modely-msts.cz a Vectrony z tejto stránky. Treba čítať README!


Cabview ČD 36x od Doda. (21.02.2020)

Ku správnej funkčnosti kabíny je treba ladenie Common.inc od Roba na modely-msts.cz. Treba čítať README!

Autori pôvodnej kabíny ( Kevin a KuroSV)


PKPCargo 370 024 od Lukyna. (29.02.2020)


ZSSK 350 007-1 MACEJKO od Doda (29.02.2020)